Avgifter

1. Inträdesavgiften för nya medlemmar är 1000 kronor. Detta är en avgift som inte återbetalas när medlemmen lämnar föreningen.

2. Årsavgiften är 1500 kronor för medlemmar som skall nyttja båtplatsen innevarande säsong.

3. Medlemmar som lämnar båtplatsen till andra-handsuthyrning får betala en årsavgift på 500 kronor.

4. Personer som blir erbjudna en andra-handsplats skall erlägga en säsongsavgift på 1500 kronor.

5. Vi erbjuder medlemskap i föreningen och tillträde till bommen. Du har din båt på trailer och använder rampen. Avgift för bom-medlemskap är 750 kr per säsong.

6. Avgifterna skall betalas i tid annars kan medlem uteslutas ur föreningen och därigenom tappa sin båtplats.

7. Var vänlig och ange båtplats och namn som referens när ni betalar in avgifterna.

8. Från 2015 tar vi ut en köavgift på de som står i kö för båtplats.. Avgiften fastslogs till 100 kr per år vid årsmötet 2014.

För att förenkla administrationen i föreningen gäller även följande:

1. Inga brevutskick av fakturor.

2. Aktuell information finns på anslagstavlan i hamnen samt på hemsidan, även vår Facebook sida hålls uppdaterad.

3. Alla avgifter skall vara betalda senast 30 April.

Vid utebliven betalning riskerar man att förlora sin plats.
Påminnelseavgift kommer från och med säsongen 2023 att tas ut.

Betalning görs till vårt Bankgiro: 345-9641 alternativt Swish till 123 261 92 37
Mottagare: Föreningen Sjöviks Småbåtshamn.