Välkommen till Sjöviks Småbåtshamns hemsida.

 

 

 

Föreningen vill på detta sätt sprida information om föreningen,

hur man kommer i kontakt med oss och vad vi arbetar med.

Vi har märkt att medlemmar ibland inte vet vad som sades och

beslutades på ex årsmötet, vad stadgarna säger mm och därför

tänkte vi att vi startar en hemsida där man kan få information om

både stort och smått.

 

Styrelsen kommer även att sätta upp information på anslagstavlan

i hamnen och det åligger varje medlem/båtplatsinnehavare att ta del

av och följa informationen.

 

Lördagen den 25 oktober så planerar Tomas Bodehed för att ta upp bryggan,

start runt 09.30 om vädret tillåter - och det skulle behövas några personer som

kan hjälpa till.

Ca 6 stycken till bryggupptagningen, någon som kanske kan klippa lite runt kanterna,

några som kan gräva ner den nya grillen...och ta bort den gamla. ....så ca 10 personer vore önskvärt. Ta kontakt med Tomas på 070-847 89 00 om ni kommer.

(sen hade det säkert varit gott för arbetsfolket om någon kom ner med 11-kaffe till dem.)

 

 

 

 

En av de "sista" fina dagarna denna säsong....eller?  (28 aug 2014)

.

 

 

 

 

Mailkontakt: info@sjoviks-sbh.se

  Nyheter

 

 

 

 

• 20 sep -14

Årsmötesprotokoll 2014 finns nu under fliken "Protokoll och stadgar".

 

 4 apr -14

Årsmöte den 11 maj 2014 kl 17.00 i lokalen HSB - Hovgårdsvägen 10. Kallelse är på väg ut.

 

 11 apr -13

Årsmöte den 5 maj 2013 kl 17.00 i bilbliotekslokalen. Kallelse är på väg ut.

 

• 24 maj -12

Årsmötesprotokoll 2012 finns nu under fliken "Protokoll och stadgar".

 

 2 apr -12

Årsmöte den 6 maj 2012 kl 17.00 i bilbliotekslokalen. Kallelse är på väg ut.

 

31 dec -11

Avgifterna är nu justerade utifrån årsmötesbeslutet 2011.

 

 

 

 

Copyright ® 2009 sjoviks-sbh.se  
Sjöviks Småbåtshamn