Sjöviks Småbåtshamn

 

   Välkommen till Sjöviks Småbåtshamns hemsida.

Föreningen vill på detta sätt sprida information om föreningen,

hur man kommer i kontakt med oss och vad vi arbetar med.

Vi har märkt att medlemmar ibland inte vet vad som sades och

beslutades på ex årsmötet, vad stadgarna säger mm och därför

tänkte vi att vi startar en hemsida där man kan få information om

både stort och smått.

Styrelsen kommer även att sätta upp information på anslagstavlan

i hamnen och det åligger varje medlem/båtplatsinnehavare att ta del

av och följa informationen.

 

En av de "sista" fina dagarna 2014.

.

Mailkontakt: info@sjoviks-sbh.se

  Nyheter

• 20 sep -14

Årsmötesprotokoll 2014 finns nu under fliken "Protokoll och stadgar".

 4 apr -14

Årsmöte den 11 maj 2014 kl 17.00 i lokalen HSB - Hovgårdsvägen 10. Kallelse är på väg ut.

 11 apr -13

Årsmöte den 5 maj 2013 kl 17.00 i bilbliotekslokalen. Kallelse är på väg ut.

• 24 maj -12

Årsmötesprotokoll 2012 finns nu under fliken "Protokoll och stadgar".

 2 apr -12

Årsmöte den 6 maj 2012 kl 17.00 i bilbliotekslokalen. Kallelse är på väg ut.

31 dec -11

Avgifterna är nu justerade utifrån årsmötesbeslutet 2011.

Copyright ® 2009 sjoviks-sbh.se